Vatisa

Om oss

Medicinskt granskad information om mer än 120 hälso- och sjukvårdsförhållanden för att vägleda dig genom symptom, orsaker, diagnos och behandlingsalternativ. Vårt erfarna team av journalister är engagerade för att ge den mest exakta och pålitliga medicinska informationen att utbilda och inspirera.

Kontakt Adress:

Vatisa Press Ltd.
161 Carnarvon Rd, London E18
United Kingdom
info@vatisa.obolen.com