Vatisa

Allergier

En allergisk reaktion uppstår när immunsystemet identifierar ett normalt ofarligt ämne som skadligt för kroppen felaktigt.

Kvinnors hälsa

Att ha en stor andel kroppsfett, oavsett hur mycket du väger, är ohälsosamt. Du kan vara av normal vikt eller underviktig och ändå har en ohälsosam mängd kroppsfett.

Kolesterol

Kolesterol och andra fetter transporteras i blodet i form av sfäriska partiklar som kallas lipoproteiner. De två mest kända lipoproteiner är low-density lipoprotein (LDL) och high-density lipoprotein (HDL).

Män hälsa

De kommer sannolikt att. Varför? Det är delvis på grund av gemensamma föreställningar om hur män förväntas bete sig,. Män som tycker att det är manligt att ta risker är mer benägna att ta risker med sin hälsa, som i att dricka, röka, och inte använda bilbälte

Fetma

Övervikt och fetma tillsammans utgör den näst största förebyggbara dödsorsaken i Europa. Fetma är en allvarlig, kronisk sjukdom som kan orsaka betydande skada på en persons hälsa.

Ögon och syn

Enligt Europeiska Academy of Ophthalmology, många syn hotande sjukdomar, om de upptäcks tidigt, kan botas eller behandlas för att förhindra, eller långsamma, utvecklingen av någon synförlust.