Vatisa

Genetik och cancer - genetiska tjänster: när, var, hur

Om cancer körs i din familj, då behöver du genetiska tjänster?

Det finns många funktioner som kan finnas i en familj som skulle indikera en remiss behövs för genetiska tjänster. Följande är en allmän (delvis) checklista över tecken som kan tyda en ökad risk för familjär cancer eller ett ärftligt cancersyndrom. Symptomen av genetiska sjukdomar kan likna andra sjukdomar eller medicinska problem. Rådgör alltid med din läkare för en diagnos och en fullständig förteckning över variabler:

Familjehistoria:

___ En familjehistoria av multipla fall av samma eller besläktade typer av cancer
___ en eller flera släktingar med sällsynta cancerformer

___ Cancerformer som förekommer vid en tidigare debutåldern än vanligt (till exempel, som inte fyllt 50 år) i minst en ledamot

___ Bilaterala cancer (två cancerformer som utvecklas självständigt i en parad organ, det vill säga, de båda njurarna eller båda brösten)

___ En eller flera familjemedlemmar med två primära cancer (två ursprungliga tumörer som utvecklas i olika platser)
___ Ashkenazi (Östeuropa) judisk bakgrund

Var hittar genetiska tjänster:

Genetiska tjänster finns ofta i stora sjukhus eller vårdcentraler. Den lokala telefonboken eller läkare katalog kan hjälpa dig att identifiera en genetisk tjänsteleverantör i ditt område. Rådgör med din läkare för mer information.

National Cancer Institute har en webbplats tillgänglig för att söka efter cancergenetiska proffs per geografiskt område. Denna Cancer Genetics Services Directory är en katalog av personer som tillhandahåller tjänster relaterade till cancergenetik (cancerrisk bedömning, genetisk rådgivning, genetisk känslighet testning, och andra). Länken är noterat på Online Resources sidan av denna webbplats.

Hur genetiska tjänster kan hjälpa:

Genetiska tjänster kan ge följande:

  • information om betydelsen av din släkthistoria vad gäller risken att utveckla cancer och chansen att du har en cancer genetisk syndrom

  • en diagnos av en cancer genetisk syndrom genom fysisk undersökning och / eller genetiska laboratorietester

  • information om tillgången på genetisk testning för cancerrisken och för-och nackdelar med sådana tester

  • Information om hur / varför en cancer genetisk syndrom inträffade (i de flesta fall)

  • information om chansen till cancern genetiska syndromet återkommer i familjen och enskilda anhörigas chans att ha och förmedla en mutation i en cancer känslighet gen

  • rekommendationer för hantering och behandling av cancer genetiska syndrom

  • stödgrupper för cancer genetiska syndrom

  • anslutningar till andra familjer som har en liknande / samma sjukdom