Vatisa

Genetik och cancer - Beskrivning av genetik

Vad är genetik?

Genetik är den gren av berörda med hur ärftliga och genetiska faktorer spelar en roll i att orsaka en sjukdom, missbildning eller ärftlig känslighet för ett hälsoproblem som cancer medicin.

Cancer utvecklas på grund av förändringar (mutationer) i gener, som när man arbetar på rätt sätt främja normal, kontrollerad celltillväxt. Endast en liten andel av cancer innebär ärftliga mutationer som förs vidare från generation till generation. Majoriteten av cancer kan hänföras till förvärvade mutationer. "Förvärvade" betyder att mutationer sker på cellnivå efter födseln, som en följd av miljöexponeringar (exempelvis strålning), livsstil beteenden (såsom rökning, äter dåligt, eller inte utöva), eller ensam chans. Dessa förändringar förekommer endast i den vävnad som påverkas av cancer (t ex koloncancer celler) och skickas inte till barn. Mutationer i en persons DNA ackumuleras över tiden. Om mutationer påverkar gener som styr celltillväxt detta kan leda till en cell för att växa utom kontroll, och att i slutändan bli en cancercell.

Därför är alla cancerformer är genetiska, i det att de utvecklas på grund av en ansamling av mutationer i gener, men de flesta är inte ärvs. Den procentuella andelen av cancer, som resulterar från en enda nedärvd faktorn varierar beroende på typen av tumör. För de vanligaste cancertyper, som bröst-och tjocktarmscancer, är mindre än 10 procent i arv. The Human Genome Project startade 1990 med målet att kartlägga läget av alla gener i en cell kromosomer. Kartläggningsprocessen avslutades 2003. Analysen av dessa data kommer att fortsätta i år och ge forskarna byggstenarna för att avgöra hur sjukdomar som cancer orsakas och förhoppningsvis, hur man behandlar dem, och i slutändan förhindra dem.