Vatisa

Genetik och cancer - x-linked arv

Gener är ritningar för att göra ämnena, som kallas proteiner, våra kroppar behöver för att utvecklas och fungera korrekt. De flesta gener kommer i par, varav en som ärvts från mamman och den andra från fadern. En mutation är en förändring i en gen som gör att det inte fungerar som den ska. Mutationer i gener ärvs från våra biologiska föräldrar på speciella sätt. En av de grundläggande mönster av arv av våra gener kallas X-bunden nedärvning.

Vad är x-bunden nedärvning?

X-bundet arv innebär att genförändring orsaka karaktärsdraget eller rubbningen är belägen på X-kromosomen. Kom ihåg att kvinnor har två X-kromosomer, medan män har en X och en Y. Mutationer i X-kromosomgener kan recessiv eller dominant. Deras uttryckning i honor och hanar är inte samma sak, eftersom generna på Y-kromosomen inte exakt bildar par med de gener på X. I allmänhet är X-kromosomala recessiva mutationer uttryckt i honor endast om en kvinna har två kopior av mutationen (en på varje X-kromosom). Men för män, om deras enda kopia av X-kromosomen innehåller en mutation, de kommer att ha drag eller störning. Hittills har ingen cancer riskgener identifierats på X-kromosomen. Men studier av familjer med en stark historia av prostatacancer har funnit bevis för att det kan finnas en prostatacancer känslighet gen på denna kromosom.