Vatisa

Rökning och tandköttsproblem

Har du friskt tandkött? Du kan kyssa dem adjö om du är en rökare, den europeiska Dental Association (ADA) säger.

Rökning - eller använder någon tobaksprodukt - skadar tandköttet genom att påverka ben och mjukdelar i munnen där de fäster på tänderna, säger ADA. Om du röker, du är mer benägna att ha vikande tandkött. Sjukdomen utsätter rötter tänderna, vilket gör tänderna mer känsliga för värme och kyla, och ökar risken för karies. Dessutom gör rökning tandsten snabbare på tänderna.

Rökning påverkar blodkärlen i hela kroppen, höja din risk för hjärtsjukdom och stroke. I munnen, fördröjer det läkning efter att du har en tand utdragen eller efter oral kirurgi, säger ADA.

Med hjälp av tobaksprodukter ökar också risken för munhålecancer. Det finns tecken som kan tyda på cancer i munhålan, enligt ADA:

  • En öm eller ömhet i munnen som inte blir bättre

  • Smärta eller domningar i munnen eller på läpparna

  • En knöl eller läder lapp inne i munnen

  • Svårigheter att tugga, svälja eller tala

  • Förändringar i hur tänderna passar ihop

Om du har något av dessa tecken, tala med din läkare eller tandläkare.