Vatisa

Dopplerflödesstudier

Vad är en studie dopplerflöde?

Doppler-flöde är en typ av ultraljud som använder ljudvågor för att mäta flödet av blod genom ett blodkärl. Vågformer av blodflödet är visade på ultraljudsskärmen. Dopplerflödesstudier kan användas för att bedöma blodflödet i navelblod venen och artärerna, fetal hjärna och fetalt hjärta. Doppler flöde kallas ibland Doppler Velocimetry. En studie dopplerflöde används ofta när ett foster har intrauterin tillväxthämning (IUGR), vilket innebär att fostret är mindre än normalt för sin gestationsålder. Vågformerna kan visa att blodflödet i navelkärlen i ett foster med IUGR minskar, vilket tyder på att fostret inte kan ta emot tillräckligt med blod, näringsämnen och syre från moderkakan.

Hur är en studie dopplerflöde utförs?

En specialutbildad läkare utför detta test med en specialiserad ultraljudsmaskin. Den ultraljudsomvandlare är placerad på moderns buk med användning av en gel för att utföra de ljudvågor. Testet tar flera minuter för att bedöma flödet i varje blodkärl som testas. Testet skadar inte fostret. Om testet visar en minskad mängd av blodflödet, kan andra tester behövas.