Vatisa

Human Genome Project

The Human Genome Project (HGP), enligt National Human Genome Research Institute, var den internationella, forskningssamarbete program bildades för att slutföra kartläggningen och förståelsen av alla gener hos människor. Alla våra gener tillsammans kallas vår "genom."

Vår arvsmassa är dubbelspiral av deoxiribonukleinsyra (DNA), som innehåller alla humana gener. DNA, som i sin tur består av fyra kemiska baser, paren som utgör de "stegpinnar" av de tvinnade, stegformade DNA-molekyler. Alla gener som är uppbyggda av sträckor av dessa fyra baser, som är anordnade på olika sätt och i olika längder.

Under HGP, forskare dechiffrerat det mänskliga genomet i tre huvudsakliga sätt: om turordningen, eller "sekvens" av alla baser i vår arvsmassa DNA, vilket gör kartor som visar var de olika gener för stora delar av alla våra kromosomer, och producera vad kallas "länkkartor" genom vilka ärftliga egenskaper (t.ex. för genetisk sjukdom) kan spåras över generationer.

Den HGP visade att det finns cirka 25.000 mänskliga gener. Den fullbordade humana sekvensen kan nu identifiera platsen för varje gen. Resultatet av HGP har gett världen en resurs för detaljerad information om struktur, organisation och funktion av den fullständiga uppsättningen av mänskliga gener. Denna information kan ses som den grundläggande uppsättning av ärftliga "anvisningar" för utveckling och funktion av en människa.

Den internationella Human Genome Sequencing Consortium avslutade och publicerade den fullständiga sekvensen i april 2003.