Vatisa

Biofysiska profilen (BPP)

Vad är en biofysiska profilen (BPP)?

En biofysiska profilen (BPP) är ett test som kombinerar en nonstress test med ultraljud. En nonstress test (NST) mäter fostrets hjärtfrekvens som svar på rörelser fostret. Ett ultraljud är en diagnostisk teknik som använder högfrekventa ljudvågor för att skapa en bild av de inre organen. Biofysiska profil testning utförs vanligtvis i den sista trimestern av graviditeten.

Det finns fem delar till en biofysiska profil:

  • Den nonstress testet

Plus fyra områden som bedöms av ultraljud:

  • Fostrets andningsrörelser

  • Fetala rörelser

  • Fetal ston

  • Amnionvätska volym

Hur är en biofysiska profil utfört?

Vart och ett av fem områden av den biofysiska profil har en möjlig totalpoäng på två punkter, för sammanlagt 10 poäng. En poäng på:

  • Åtta till tio brukar anses normalt.

  • Sex anses tvetydig (osäker).

  • Fyra eller mindre anses vara onormal.

Om poängen är tveksamt eller onormal eller om fostervattenvolymen är för låg kan ytterligare testning vara nödvändig.

Vad är en modifierad biofysiska profil?

En annan typ av BPP utförs ibland. Den modifierade BPP kombinerar nonstress testet och en bedömning av mängden fostervatten som kallas fostervattnet index (AFI). En ficka av fostervatten mäts med hjälp av ultraljud, då den totala mängden fostervatten uppskattas.