Vatisa

Att leva med lupus

Hur lupus påverkar graviditet

Mer än 90 procent av personer med lupus är kvinnor, och de flesta diagnostiseras under barnafödande ålder. Naturligtvis frågan om huruvida en kvinna med lupus kan upprätthålla en hälsosam graviditet och få ett friskt barn kommer ofta in i bilden. Även om komplikationer kan uppstå, är den goda nyheten att med rätt medicinsk vård, kan du minska dina risker och leverera ett normalt, friskt barn.

Lär dig hur lupus påverkar graviditeten ›

Hur lupus påverkar huden

Huden är kroppens största organ. Ibland kan lupus påverka denna stora och känsliga organ. En av de vanligaste symtomen av lupus är ett rött utslag som visas på ansiktet. Det kallas ofta en "fjärils utslag", därför att den kan sprida sig över näsan och kinderna. Utslag kan också visa upp dina armar, axlar och kropp. Personer med vissa typer av lupus kan vara mer benägna att uppleva hudproblem. Till exempel orsakar kutan lupus tjocka röda sår som kallas sår i hårbotten, ansiktet eller andra delar av kroppen.

Läs mer om hur lupus kan påverka din hud ›