Vatisa

Förstå lipidprofilen testet

En lipid profil är ett labb test som mäter mängden av vissa fetter och kolesterol i blodet. Höga blodfettnivåer kan leda till en hjärtattack eller orsaka din hjärtsjukdom att förvärras. Du bör ha en lipid profil minst en gång om året.

LDL ("dålig") kolesterol bör vara mindre än 100 mg / dl, och triglycerider (även "dåliga") ska vara mindre än 150 mg / dl. HDL (det "goda" kolesterolet) bör vara större än 40 mg / dl.

Om du har diabetes och diagnostiserad hjärtsjukdom eller progressiv kranskärlssjukdom, kan din leverantör välja en lägre LDL-mål-mindre än 70 mg / dl.

För att hjälpa dig att komma ihåg när du ska planera din nästa lipidprofilen, anteckna datumet för ditt senaste test.