Vatisa

Att leva med Crohns sjukdom

Att leva med Crohns sjukdom

Du kan leva ett fullvärdigt liv även om du har Crohns sjukdom. Fokusera på att hålla dina symtom under kontroll. Och låt inte denna sjukdom isolera dig. Läs mer ›

Lifestyle hantering av Crohns sjukdom

Du kan leva ett fullvärdigt liv även om du har Crohns sjukdom. Fokusera på att hålla dina symtom under kontroll. Och låt inte denna sjukdom isolera dig. Genom att planera framåt och arbeta med stödgrupper, kan du hitta sätt att hantera. Och du kan även hjälpa andra som har Crohns sjukdom.

Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Gör detta till ditt mål: ". Crohns sjukdom inte kommer att hålla mig från den verksamhet som jag tycker om" Du kan behöva göra en del planering för att nå det målet. Men genom att stanna positiv, kan du hjälpa till att du är i kontroll-inte sjukdomen. Här är några andra tips:

Läs mer om att leva med Crohns sjukdom ›